Tři dny in Prag

1. Pragodent

2. Podle bájí a pověstí měl být Vyšehrad sídlem „soudce“ Kroka, kněžny Libuše, Přemysla - zakladatele první vládnoucí dynastie v Čechách a jeho následníků. Skutečnost ale byla jiná. Archeologické nálezy týkající se historické doby pocházejí překvapivě až z průběhu 10. století n. l. V letech 1885-1903 byl kapitulní kostel přestavován podle plánu Josefa Mockera v duchu purismu do novogotické podoby.V několika etapách byl hřbitovní prostor rozšířen a v letech 1889-1893 vybudován Slavín - společná hrobka zasloužilých osobností českého národa. Jako první sem byl uložen básník Julius Zeyer († 1901) a zatím jako poslední, dirigent Rafael Kubelík († 1996).

3. Valdštejnská zahrada patří mezi nejvýraznější stavby českého raného baroka a nachází se v areálu Valdštejnského paláce na Malé Straně, který je sídlem Senátu České republiky. Je členěna do několika částí, přičemž na východní straně je Salla terrena, kde se v letní sezóně konají různá vystoupení.

Na druhé straně zahrady najdete rybník s rozmanitými druhy ryb
a umělým ostrůvkem se sochou Herkula. Asi největší zajímavostí zahrady je umělá krápníková stěna s grottami (jeskyněmi), která se nachází v její jižní části.