Rytířský hrad

Bouzov hrad má mnoho lidí ze širokého okolí spojeno svým dětstvím, když byl častým cílem školních výletů. Búz z Bouzova založil hrad někdy ve 13. století, ale současná  podobu hradu je z let 1895 - 1910. Projekt a plány rekonstrukce vypracoval Georg von Hauberisser na základě požadavků a představ arcivévody Evžena Habsburského, velmistra řádu německých rytířů, který také celou stavbu financoval ze svých soukromých prostředků. Byl také za 2. světové války sídlem přepadového komanda SS, které 5. května 1945 vypálilo nedalekou obec Javoříčko. Jinak se jedná o krásný romantický hrad v kraji olomouckých syrečků z Loštic. Při prohlídce se dozvíte a uvidíte mnoho zajímavého.