Městská rivalita

Košice – Prešov. Nebo spíše vraňare a koňare. Jedno údajně pramení z množství vran v Košicích, přezdívka Prešova je zase odvozena od chovu koní v tomto městě.

Obě města společně soupeřila historicky, kulturně a obchodně v minulosti, přičemž Košice mívaly často převahu.
Zdroj: https://www.denik.cz/ze_sveta/vranare-a-konare-jak-se-posmiva-jedno-mesto-druhem.html