Je tu masopust

Masopustní rej se vrátil do Bystrého po sedmi letech s velkým úspěchem. Zabijačkové pochoutky, jako prejt, škvarky, jitrnice, ovar, tlačenky bílá i krvavá, voněly od sokolovny. Vše se dalo ochutnat nebo i koupit pro sobotní oběd. Zabíjačkový guláš, vařený rukou starostenskou, lákal jak masky, tak účastníky masopustu.  Průvod se vydal na pochůzku městem za bubnování bubeníků, snad z doby rudolfínské. Jejich krok i údery paliček byly rázně vojenské.  Dechovka a tance ZUŠ Bystré opravdu přinesly jaro, úsměv a dobrou náladu, zároveň vyhnaly chlad, mráz a mlhavo. Ve veselém průvodu se našly masky koně, krásné Máničky a Hurvínka, vodníka, kočky s myší, babičky, co prodávala husu, medvěda či strašidla. Do tance a veselí se zapojili také občané Bystrého, ať už sami od sebe nebo když je vyzvala některá s masek. Zakončení bylo v sokolovně, kde na příchozí čekala harmonika s písničkou, dobré jídlo a koblihy na stolech.