Jarní úklid

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 aplikované na Bystré. Ve srovnání s loňskem bylo podstatně méně nepořádku.